Vreemd gezicht

Zoals ik in het vorige blog reeds vermelde was een deel van de waddenzee dichtgevroren. Dat op zich is al een apart gezicht, maar als je dan tussen dit ijs in de wulpen en de scholeksters ziet staan fourageren dan is het helemaal vreemd. Je verwacht deze dieren op een modderig wad, terwijl ze de kokkels en de zeepieren uit de bodem trekken. En om ze dan nu te zien rondscharrelen tussen ijs en sneeuw is voor mij toch wel heel bijzonder. Wel heel fotogeniek vind ik. Ik heb er hier bewust voor gekozen om de wulp niet beeldvullend vast te leggen, maar ze echt als een onderdeel van het landschap in beeld te zetten. Ik ben er erg content mee.


Geen opmerkingen: